Seneste nyheder

Skabeloner til Ansøgning og afrapportering
af "Sommerpakken" findes under 

"Intern Info/Skemaer"

Skabeloner til persondata-forordningen findes under "Intern Info/Skemaer"

Skabeloner til Indberetning vedr. Udlodningsmidler findes under
"Intern Info/Skemaer"

 

 

Førstehjælpkursus Vest

Førstehjælpskursus Øst

Kursus i førstehjælp

Kære Formænd

Som I hørte på Repræsentantskabsmødet på Hindsgavl har vi arrangeret et kursus i førstehjælp. De er nu afviklet med stor succes.

Kurset blev afholdt som Dansk Førstehjælpsråds Basisuddannelse ”Førstehjælp ved hjertestop” og ”Førstehjælp ved sygdomme”

Det første blev afholdt i Høje Taastrup, Kulturcenteret, Poppel allé 12 onsdag d. 15 august 2018 kl. 10.00.

Det andet kursus blev afholdt i OK-Kolding mandag d. 3 september 2018 kl.10.00

 

 

Persondataloven,  personforordningen af 25.maj 2018

1/5-2018

Persondataloven erstattes af personforordningen af 25.maj 2018

Hovedlinjer i forordningen er at skærpe nogle af de pligter der følger med, når man behandler personoplysninger.

Klubberne skal i fremtiden oplyse hvordan forordningen forstås og anvendes.

Der er 4 hovedkrav til behandling af personoplysninger.

1. Formål med indsamling af personoplysninger:
2. Dokumenter
3. Orienter
4. Sikker datasikkerhed:

Formål:  Medlemslister

Dokumenter: Hvilke oplysninger (navn, adresse, fødselsdato, tlf., evt. mail)

Hvem behandler disse oplysninger (Kasserer)

Hvor arkiveres de (på min pc’er med diverse koder)

Hvornår slettes oplysningerne (1 år efter udmeldelse af klubben)

Orienter:  Medlemmerne skal orienteres hvad deres oplysninger bruges til. eks, søge offentlige midler, o.s.v.

Dette skal stå på jeres hjemmeside og i programmerne

Sikkerhed: (Password) Bliver din pc’er hacket skal det anmeldes

I OK-Klubberne hører vores data under almindelige personoplysning, givet af personen selv.

Alle skal følge loven, der udgives bøder.

Landsorganisationen har udarbejdet en skabelon, der er et ekspl. til hver klub

50 års jubilæum på Hindsgavl

20/2-2018

50 års jubilæum på Hindsgavl

 

Kære Formænd.
I ønskes alle et rigtigt godt Nytår.
I anledning af Landsorganisationens 50 års Jubilæum

fredag den 20. april 2018

vil der i forbindelse med Repræsentantskabsmødet blive afholdt et arrangement på Hindsgavl Slot.
På grund af pladsmangel vil der til dette arrangement kun kunne deltage 2 repræsentanter for hver klub, så længe plads haves, de resterende pladser kan tilbydes efter først til mølle-princippet.
Vi har 35 dobbeltværelser og 20 enkeltværelser.
Festen starter kl.18.00 med middag og overnatning - afrejse lørdag kl. 11.00.
Prisen for dette arrangement vil være kr. 500,- pr person i dobbeltværelse og kr. 800 i enkeltværelse.
Tilmelding senest d.1.april.2018
Mail: bente.wad@gmail.com
Med venlig hilsen Bestyrelsen

 

Donation til OK-Klubben Ebeltoft

4/3-2017

OK Klubben i Ebeltoft synger igen.

Ved OK Klubbens møde i tirsdags på Park Hotel Ebeltoft, var Filialdirektør fra Nordea Daniel Lilleris til stede, og han kunne overrække en check på 10.000 kroner til klubbens formand Bent Søndergård.

I efteråret 2016 flyttede OK Klubben i Ebeltoft sine klubmøder fra Sognegården til nye større lokaler på Park Hotel Ebeltoft. Sognegården kunne med nye regler højst rumme 88 deltagere, og det ville være problematisk, når der i mange tilfælde kom over 100 medlemmer til møderne.

Men i Sognegården var der Højskolesangbøger til rådighed, og det har man ikke på Park Hotel. Man synger gerne og ofte i OK Klubben, så det var et problem, at klubben ikke havde gode sangbøger. Men da 100 Højskolesangbøger koster hen ved 20.000 kr., var gode råd dyre, og klubbens kontingent på 150 kr. om året rakte ikke til den store investering.

Derfor gik formanden Bent Søndergård i gang med at søge tilskud hos nogle fonde. Der blev ansøgt om fondsmidler forskellige steder. Men først da man fik kontakt til Ebeltoft Sparekasses Fond, der bestyres af Nordea, var der gevinst, og checken kunne som nævnt overrækkes ved klubmødet i tirsdags.

Udover pengene fra Ebeltoft Sparekasses Fond har OK Klubben også fået et beløb fra Syddjurs Kommunes Udligningspulje. Det resterende beløb til sangbøgerne klarer klubben selv.

Ved alle klubbens møder i år har der været over 100 medlemmer, så det har været en stor succes at flytte til større lokaler. Park Hotel er også kommet med nye tiltag. Blandt andet tilbyder man medlemmerne en varm ret til en særpris før møderne. Det har mange medlemmer været glade for og benyttet sig af. Man får samtidig en god snak ved bordet og kan derefter kan gå ind til klubmødet, som starter kl. 14.30.

Så nu synges der igen i OK Klubben med Inger Pedersen ved klaveret.

KODA-aftale 
15.10.2014

Landsorganisationen har indgået en aftale med KODA, der gælder alle klubberne i Danmark.

Det betyder at dels er alle mellemværender afsluttet og dels at OK-Klubberne nu kan afspille musik, der hører under KODA repertoiret, ved underholdningsarrangementer m.m. med et deltagerantal under 200.

VI anbefaler alle klubber sætter sig nøje ind i aftalen, idet det er den enkelte klub, der er ansvarlig for at overholde den. Læs den ved at klikke her

Landsorganisationen betaler for KODA aftalen.