Seneste nyheder

Skabeloner til Indberetning vedr. Udlodningsmidler findes under
"Intern Info/Skemaer"

 

Skabeloner til persondata-forordningen findes under "Intern Info/Skemaer"

 

 

 

Førstehjælpkursus Vest

Førstehjælpskursus Øst

Kursus i førstehjælp

Kære Formænd

Som I hørte på Repræsentantskabsmødet på Hindsgavl har vi arrangeret et kursus i førstehjælp. De er nu afviklet med stor succes.

Kurset blev afholdt som Dansk Førstehjælpsråds Basisuddannelse ”Førstehjælp ved hjertestop” og ”Førstehjælp ved sygdomme”

Det første blev afholdt i Høje Taastrup, Kulturcenteret, Poppel allé 12 onsdag d. 15 august 2018 kl. 10.00.

Det andet kursus blev afholdt i OK-Kolding mandag d. 3 september 2018 kl.10.00

 

 

Persondataloven,  personforordningen af 25.maj 2018

1/5-2018

Persondataloven erstattes af personforordningen af 25.maj 2018

Hovedlinjer i forordningen er at skærpe nogle af de pligter der følger med, når man behandler personoplysninger.

Klubberne skal i fremtiden oplyse hvordan forordningen forstås og anvendes.

Der er 4 hovedkrav til behandling af personoplysninger.

1. Formål med indsamling af personoplysninger:
2. Dokumenter
3. Orienter
4. Sikker datasikkerhed:

Formål:  Medlemslister

Dokumenter: Hvilke oplysninger (navn, adresse, fødselsdato, tlf., evt. mail)

Hvem behandler disse oplysninger (Kasserer)

Hvor arkiveres de (på min pc’er med diverse koder)

Hvornår slettes oplysningerne (1 år efter udmeldelse af klubben)

Orienter:  Medlemmerne skal orienteres hvad deres oplysninger bruges til. eks, søge offentlige midler, o.s.v.

Dette skal stå på jeres hjemmeside og i programmerne

Sikkerhed: (Password) Bliver din pc’er hacket skal det anmeldes

I OK-Klubberne hører vores data under almindelige personoplysning, givet af personen selv.

Alle skal følge loven, der udgives bøder.

Landsorganisationen har udarbejdet en skabelon, der er et ekspl. til hver klub

KODA-aftale 
15.10.2014

Landsorganisationen har indgået en aftale med KODA, der gælder alle klubberne i Danmark.

Det betyder at dels er alle mellemværender afsluttet og dels at OK-Klubberne nu kan afspille musik, der hører under KODA repertoiret, ved underholdningsarrangementer m.m. med et deltagerantal under 200.

VI anbefaler alle klubber sætter sig nøje ind i aftalen, idet det er den enkelte klub, der er ansvarlig for at overholde den. Læs den ved at klikke her

Landsorganisationen betaler for KODA aftalen.