Landsorganisationen OK-Klubberne

Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark er en paraplyorganisation for alle OK-Klubberne og vores mål er at støtte og inspirere til et dynamisk klubliv i OK-Klubberne. 

Vores ønske er at sikre og videreudvikle vores velfærd og skabe livsglæde og livsværdi – med særligt fokus på de grupper af ældre eller handicappede, der har brug for en større grad af omsorg. 

Livet skal leves – hele livet

Meld dig ind i en OK-Klub

Der findes 33 forskellige klubber rundt om i landet
Se om der findes én nær dig

Klik her for at læse vores folder, der kort beskriver OK-Klubberne og deres virke. 

Mød os på Facebook

'Like os' på Facebook - så kan du altid komme i direkte kontakt med os, læse nyheder samt relevante og spændende artikler. Klik her


 

 

Landsmødet 2017

Herved indkaldes i Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen

OK- Klubberne i Danmark.

Fredag d. 7.april 2017 kl. 12.00 – 17.00

Mødet afholdes i OK – Kolding

Ålegården 3, 6000 Kolding.

Se indkaldelsen nedenfor

Landsorganisationen OK - Klubberne i Danmark

 

Herved indkaldes i Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen

OK- Klubberne i Danmark.

Fredag d. 7.april 2017 kl. 12.00 – 17.00

Mødet afholdes i OK – Kolding

Ålegården 3, 6000 Kolding.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af årsberetning for Landsorganisationens virke (2016)
 3. Godkendelse af Landsorganisationens regnskab (2016)
 4. Godkendelse af Landsorganisationens budget (2017)
 5. Drøftelse af fremtidigt virke, herunder Forsikringer, Kurser, 50 års jubilæum, Hjemmesiden,
  Udlodningsmidler, Regionalmøder, Emblemer, Mærkater, (udseende, gamle eller nye)
 6. Indkommende forslag.

6a. Vedtægtsændringer

 1. Valg af formand (ikke på valg)
 2. Valg til bestyrelsen
 3. valg af 2 suppleanter
 4.  valg af revision
 5.  Eventuelt.
 6. Kaffe

Efter kaffen kommer et indlæg med Vibeke Arensbak.

Vibeke er kendt for sin humoristiske måde at fremlægge tingene på, så det bliver helt sikkert ikke kedeligt.

Med venlig hilsen Bente Steffensen

Eventuelle afbud til mødet bedes meddelt på mail. bente.wad@gmail.com