Fortegnelse over behandling af personoplysninger Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark Fortegnelsen er til opfyldelse af den dokumentationspligt, der påhviler en Landsforening i medfør af persondataforordningen trådt i kraft 25/5-2018. Landsorganisationen er omfattet af pligten i fuldt omfang, hvorfor der skal føres fortegnelse over almindelige personoplysninger såvel som person-oplysninger tillagt en højere grad af beskyttelse.
 

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i:

Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark,
Murskeen 6,3,90, 2630 Taastrup, CVR nr. 35085793
Data for seneste ajourføring af dokumentet: 2.maj 2018.

Hvem har ansvaret for databeskyttelse i foreningen?

Følgende bestyrelsesmedlemmer:
Bente Steffensen, 29 92 39 98

info@ok-klubberne.dk

Britta Sørensen,24 85 19 54
britta@bsbp.dk

Hvad er formålene med behandlingen?
  1. Varetagelse af medlemsforhold og bestyrelses forhold herunder kommunikation, kurser Repræsentantskabsmøde
Administration af Landsorganisationens eksterne relationer, herunder ansøgning hos Sundheds-Ældreministeriet

 
Hvilke personoplysninger behandler vi?

Almindelige personoplysninger:

  1. Navn
  2. Adresse
  3. Telefon
  4. Mailadresse

 

Hvem videregives oplysningerne til? Landsorganisationens Revisor
Hvornår sletter vi personoplysninger i foreningen? Vi sletter almindelige personoplysninger ½år efter ansøgning af midler hos Sundheds-Ældreministeriet.
Klubbernes formænd oplysninger slettes ved ophør
Hvordan opbevarer vi personoplysninger i foreningen? Vi opbevarer almindelige personoplysninger i Dropbox hvortil bestyrelsen har adgang med dobbelt kodeord.
Hvad skal vi gøre, hvis der sker et brud på datasikkerheden? Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret, kontakter vi politiet og Datatilsynet
Hvad kan vores IT-system, og har vi tænkt databeskyttelse ind i vores IT-systemer Vores system har ikke en automatisk slettefunktion, så vi sletter .

Dokumentationskravet er udarbejdet af Bestyrelsen for Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark med udgangspunkt i vejledning og eksempel/ 2. udgave, februar 2018 udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab. 

Skabeloner til ok-klubbernes privatpolitik findes under fanebladet Klubformænd / Interne nyheder.  Få login informationer til fanebladet "Klubformænd" hos formanden eller Steen, eller bestil det automatisk første gang du klikker på siden.