Vores fem værdier

Vi vil være rummelige og gæstfrie 
Alle skal føle, at de er velkomne hos os.Alt samvær skal være ligeværdigt og baseret på tillid til hver enkelt og respekt for forskellige former for deltagelse i fællesskabet.

 

Vi vil skabe livsglæde og selvværd
Alle vores aktiviteter har formålet at skabe glæde og personlig tilfredshed.

 

Vi vil bruge vores kompetencer
Hver enkelt menneske er unikt og har noget at bidrage med. Vi ønsker derfor, at alle får mulighed for at bruge netop deres personlige evner, så længe de ønsker det.

 

Vi tror på frivillighed
At være frivillig skaber glæde og værdi for både dem, der nyder godt af indsatsen, men i høj grad også for den, der yder arbejdet. Seniorer bidrager ved deres frivillige indsats med en meget betydelig værdi i og for samfundet.

 

Vi tror på, at generationerne har meget at give hinanden
Samarbejde på tværs af generationer og med familie og pårørende oplever vi som meget værdifuldt.