§ 2: Formålsparagraf

Landsorganisationen har til formål:

  • At varetage OK – organisationens interesser overfor myndigheder og andre organisationer m.fl.
  • At støtte arbejde indenfor ældreområdet med henblik på at bidrage til så gode forhold som muligt for pensionister og efterlønsmodtagere, for herved at sikre ældre muligheden for på egene betingelser at være aktive, livsglade og ligeværdige.
  • At søge økonomiske midler og fordele disse til de OK-Klubber der deltager i repræsentantskabsmøde, samt at føre tilsyn med OK-Klubbernes anvendelse af de tildelte midler.
  • At forhandle og betale OK-klubbernes forsikringer.
  • At forhandle og betale Koda afgifter.
  • At indsamle medlemslister og regnskaber.
  • At udarbejde en årsrapport.
  • Landsorganisationen er uafhængig af partipolitiske, religiøse og økonomiske interesser.
  • Formålet tilgodeses gennem frivilligt socialt arbejde.