§ 2: Formålsparagraf

Landsorganisationen har til formål:  

- at støtte arbejdet inden for ældreområdet med henblik på at bidrage til så   gode forhold som muligt for pensionister og efterlønsmodtagere

- at varetage OK-organisationens interesser over for myndigheder og andre organisationer m. fl.
- at udøve kursus- og rådgivningsvirksomhed 
- at yde økonomisk bistand i særlige situationer, 
- at tage initiativ til og aktivt medvirke ved oprettelse af nye lokale   OK-klubber, 
- at søge økonomiske midler og fordele disse og at føre tilsyn med    OK-klubbernes anvendelse af de tildelte midler. 
- at styrke samarbejdet mellem Landsorganisationen og 
   OK-Fonden. 

Landsorganisationen kan endvidere deltage aktivt i den ældrepolitiske debat.

Landsorganisationen er uafhængigt af partipolitiske, religiøse og økonomiske interesser. 

Formålet tilgodeses gennem frivilligt socialt arbejde